CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Vĩnh Hưng thu hoạch lúa màu năm 2021
14/10/2021 09:00:58

Vĩnh Hưng thu hoạch lúa màu năm 2021

 Vụ mùa năm 2021. Vĩnh Hưng gieo cấy với diện tích 195,7ha. Chủ yếu các giống: Q5,  Khang dân 18, Bắc thơm số 7, Nếp các loại...hoàn thành 100% kế hoạch trên giao.
 Trong quá trình sản xuất dưới sự hướng dẫn của đồng chí cán bộ khuyến nông huyện, HTX DVNN xã, các hộ dân đã chủ động trong công tác gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời sử dụng các loại giống mới có năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc.
 Tính đến ngày 14/10 toàn xã thu hoạch được khoảng 40% diện tích ước đạt 200kg/sào
 Kế haochj sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022. Vĩnh Hưng phấn đấu trồng 34ha cây rau màu các loại. Ngoài ra, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, ra quân nạo vét các tuyến kênh mương, xây dựng, cải tạo cầu cống để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1923
Trước & đúng hạn: 1919
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 14:57:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HƯNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Sử

Địa chỉ: Thôn Lại- xã Vĩnh Hưng- huyện Bình Giang- tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.777.286 , 0982 359 957 ( đ/c Sử) hoặc 0972 438 219 (đ/c Quang)

Email: quang87vt@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0